Friday, 19 October 2018

Biệt kích – Wikipedia tiếng Việt


Đơn vị Biệt kích Hải quân Pháp unit Jaubert đột nhập vào một chiếc tàu trong một cuộc diễn tập đột kích

Biệt kích (đôi khi còn gọi là biệt động hay đặc công) có thể là một binh lính riêng lẻ hoặc một đơn vị quân đội đặc biệt. Theo quan điểm hiện đại, biệt kích là bộ binh hạng nhẹ đặc biệt tinh nhuệ hoặc/và các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt, nhất là trong các hoạt động nhảy dù, đổ bộ, đột kích... hay các kĩ thuật tương tự, để dẫn đường hoặc thực hiện nhiệm vụ tấn công.
Chiến tranh thế giới thứ I và thứ II[sửa | sửa mã nguồn]Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]Tập tin:Sapperorg.jpg

Cơ cấu đặc trưng của đặc công được chia theo nhiệm vụ: Đột kích, Bảo vệ, Dự phòng, và Yểm trợ


Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tạo ra một số trong những đơn vị biệt động hiệu quả nhất thế giới trong thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai (quân đội Việt Nam thường gọi các đơn vị này là đặc công).

Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, phía Mỹ và CIA đã cho thành lập rất nhiều đơn vị biệt kích như Navy Seal, Mũ nồi xanh, Delta Force MACV-SOG.

Anh đã thành lập SAS, đặc nhiệm tinh nhuệ nhất nhì thế giới.


No comments:

Post a Comment