Friday, 19 October 2018

Bàn Sơn, Bàn Cẩm – Wikipedia tiếng ViệtBàn Sơn (盘山县) là một huyện thuộc địa cấp thị Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bàn Sơn có diện tích 2145 km², dân số 280.000 người. Mã số bưu chính của Bàn Sơn là 124000. Bàn Sơn được chia thành 9 trấn, 5 hương.


  • Trấn: Thái Bình, Hồ Gia, Cao Thăng, Cổ Thành Tử, Sa Lĩnh, Bá Tường Tử, Dương Khuyên Tử, Đông Quách, Thạch Tân.

  • Hương: Lục Gia, Điềm Thuỷ, Đại Hoang, Trần Gia, Ngô Gia.
No comments:

Post a Comment