Friday, 19 October 2018

Bắc Trấn – Wikipedia tiếng Việt


Bắc Trấn (chữ Hán giản thể: 北镇市, âm Hán Việt: Bắc Trấn thị) là một thị xã của địa cấp thị Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Bắc Trấn có diện tích 1782 km², dân số 530.000 người. Thị xã này có mã số bưu chính 121300. Thị xã này được chia thành 3 nhai đạo, 11 trấn, 6 hương.


  • Nhai đạo biện sự xứ: Bắc Trấn, Quảng Ninh, Quan Âm Các.

  • Trấn: Đại Thị, Chính An, Trung An, La La Bảo, Thường Hưng Điếm, Lư Dương, Câu Bang Tử, Liêu Truân, Thanh Đôi Tử, Cao San Tử, Triệu Truân.

  • Hương: Phú Truân, Bảo Gia, Đại Truân, Liễu Gia, Ngô Gia, Liêu Thành.
No comments:

Post a Comment