Friday, 31 August 2018

Rose Tarlow trên California phong cách742

< Br > Joe Schmelzer
kể từ khi mở một cửa hàng đồ cổ ở Los Angeles 35 năm trước đây, Shanghai-sinh, thứ năm Rose Tarlow Avenue-lai đã đến để xác định phong cách cổ điển của California. Xem thư viện
5 hình ảnh
1 5
Joe Schmelzer
Rose Tarlow và cô con chó xù, Oliver, tại nhà của cô ở Los Angeles. Các ghế là từ cô mới hồ bộ sưu tập.
2 / 5
Joe Schmelzer
3 / 5
kỹ thuật số hình ảnh © The Museum of Modern Art / cấp phép bởi tài nguyên Scala/nghệ thuật , NY
A Cedric Hartman đèn từ 1966.
4 của 5
© ảnh Carnavalet/A. Dumont
5 của 5
Michel Arnaud
Tarlow của Los Angeles phòng.

Rose Tarlow trên California phong cách742

sofa vải

No comments:

Post a Comment