Friday, 31 August 2018

Richard Saja ' s Cập Nhật Toile753

1 / 7
nhiếp ảnh gia: Christopher Sturman
2 của 7
nhiếp ảnh gia: Geoffrey Sokol
Tất cả khâu lên
bảng điều khiển toile của ông Clownboat. 
3 7
Credit: Courtesy of Richard Saja
Tất cả khâu lên
Ấn bản giới hạn toile Keds cho khai mạc lễ.
4 7
nhiếp ảnh gia : Geoffrey Sokol
Tất cả khâu lên
một chi tiết từ một cái gối cho Lacroix. 
5 của 7
nhiếp ảnh gia: Geoffrey Sokol
6 của 7
nhiếp ảnh gia: Geoffrey Sokol
Tất cả khâu lên
ba đệm , bao gồm một lựa chọn từ của Saja phối hợp với nhà của Christian Lacroix, ví dụ của ông Frankentoile và Toile 'N' Tats designs.
7 của 7

Richard Saja ' s Cập Nhật Toile753

kệ tivi đẹp

No comments:

Post a Comment