Friday, 31 August 2018

Bức tường Hoa ra, đèn chùm hoa ở696

Với bằng chứng điểm như thông báo không thể nào quên sinh của Beyonce và bối cảnh phức tạp hơn của hoa mẫu đơn bảo hiểm Kim và Kanye đã nổi tiếng tại nuptials ý của họ trở lại trong năm 2014, tường Hoa sang trọng đã có một thời gian dài về bên trang trí trend danh. < br > đầu năm nay, nó trông như thể bức tường Hoa đã đưa ra cách để thêm xanh tươi nhiều Instagram-worthiness — tường cây xanh — nhưng vào năm 2018, trang trí hoa cưới sẽ đưa vào một hình dạng tạo hình tự do hơn, theo Sarah Lineberger, nhà thiết kế hoa phía sau không có gì khác hơn so với của Beyonce mang thai và sau sinh ảnh shoots.
nói cách khác: Hoa tường đang ra; đèn chùm hoa là in.
xem ở trên là Lineberger transforms lũa treo chi nhánh vào một màn hình hiển thị-dừng của nở-phù hợp cho một bữa tiệc hoặc một thông báo khi sinh như nhau — và có một cái nhìn sâu hơn về sáng tạo của mình dưới đây.
John Cirone
John Cirone
John Cirone
John Cirone

Bức tường Hoa ra, đèn chùm hoa ở696

ghế sofa

No comments:

Post a Comment